2020: Impact Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en Coronacrisis op de Arbeidsmarkt

Bekijk hier het diepte-interview met Jurriën Koops (directeur ABU) dat is opgenomen na de eerste uitzending van het Klantcontact Café op 10 december j.l. Roelof en Jurriën bespreken hier uitgebreid de ontwikkelingen in de flexmarkt, de impact van de coronacrisis, de uitwerking van de WAB en natuurlijk de bijzonderheden uit het Inspire Sectoronderzoek.

Over Jurrien Koops
Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan deze organisatie (de ABU vertegenwoordigd ruim 65% van de uitzendsector in Nederland). Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF, bestuurslid SNCU en lid Algemeen bestuur van VNO-NCW.